A Spoonful of Racoon and Fox by FUYUNO Mikan [Original] | After the Pool by HAGURE Tanishi [Original] | Nakiris Oishiku Meshiagare by Takurou [Doujinshi]